Penil Doppler Kliniği

Penil Doppler: Penil Doppler; Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Sorunu) tanısında kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.
Sertleşme sorununun en yaygın nedeni olan damarsal yetersizliklerin Varlığını ve Derecelendirilmesini belirlemede kullanılır.

Penil Doppler Testi Nasıl Yapılır Penise çok ince bir iğne ile verilen vazoaktif (uyarıcı) bir ilaç sonrası, ultrasonik olarak kan akım hızları ölçülür.

Penil Doppler Testi Nerede Yapılır Penil doppler testi ,bu görüntüle yöntemi ile ilgili yeterli tecrübeye sahip tüm Doktorlar tarafından yapılabilir.

Renkli Penil Doppler :Günümüzde kullanılan ve portable olmayan hemen hemen tüm doppler cihazları renklidir. Gerçek ismi Penil Duplex Doppler Ultrasound olmasına rağmen ülkemizde sıklıkla “renkli penil doppler” olarak ifade edilir.

Penil Doppler Zararlı mı : Penil doppler testi deneyimli bir hekim tarafından yapıldığı takdirde yan etkisi yok denebilecek kadar azdır. Olası komplikasyonlar tecrübeli bir hekim tarafından kolaylıkla kontrol altına alinabilir. Ultrasonik dalgaların ise ne penise ne de testiste hergangibir zararı bulunmaz.

Sertleşme sorunu Tedavisi sonrasında Penil Doppler Sonuçları Videolu Anlatım

penil doppler
Penil Doppler Sonuç

Penil doppler; sertleşme sorununun (erektil disfonksiyon) en sık sebebi olan penis atar damar yetersizliğinin varlığını ve derecesini belirlemeye yarayan bir ultrasonik görüntüleme yöntemidir. Yine sertleşme sorununa neden olan venöz kaçış sorununun varlığı da bu yöntemle araştırılabilir.

penil doppler

Penis USG; penis corpus ve cruslarının ultrasonik görüntüleme yöntemleri ile incelenmesi sonucunda erektil disfonksiyona neden olan penis eğriliğine (IPP-İndurasyo Penis Plastika-Peyroni) neden olan fibros plakların varlığını ve büyüklüğünü saptamaya yarar.

Skrotal USG; testosteron üreten testikülal yapıların ve bu yapıları besleyen damar ve sinirlerin incelenmesi ile sertleşme sorununa neden olabilen hormonal patolojilerin nedenleri araştırılır.

Penil Doppler Nedir?

Penil ereksiyon (sertleşme), penise kan getiren atardamar akışındaki artış, penis gövdesindeki düz kasın gevşetilmesi ve yeterli bir toplar damar blokaj işlev arasındaki karmaşık bir denge ile sağlanır. Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Sorunu) sebebine göre organik, psikojenik ve ikisi birlikte olarak üç kategoride sınıflandırılır. Organik sertleşme sorunu nedenleri damarsal, sinirsel, hormonal, penil hasar/hastalık ya da ilaç bağımlı olabilir. Organik kaynaklı erektil disfonksiyon tanısında penisin anatomisi, fizyolojisi ve kan akım dinamiğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Damarsal nedenli sertleşme bozukluğu teşhisinde penisin doppler incelemesi kullanılmaktadır. Renkli Doppler görüntülemenin kullanılmaya başlanmasıyla, damarsal kaynaklı erektil disfonksiyon düşünülen olgular girişimsel girişime gerek olmadan değerlendirilmeye başlanmıştır. Renkli Doppler ultrasonun standart ultrasona göre damarsal anatomiyi ve küçük damarları tanımlayabilme, kan akımındaki dinamik değişiklikleri saptama gibi avantajları vardır. Bu görüntüleme ve fonksiyonel test, sertleşmeyi sağlayan kan akım dinamiğinin objektif bir şekilde ölçülmesini sağladığından toplardamar yetmezliği, atardamar yetmezliği, penisin atardamar ve toplardamar yapıları arasında anormal bağlantıların tespitinde, kavernozal (penisteki sertleşmeden sorumlu anatomik bölüm) fibrozis (skar dokusu) ve Peyronie hastalığı tanısında kullanılmaktadır. Penil Doppler etkisi, özellikle akan kan gibi hareketli yapılardan yankıların tespitinde kullanılan ultrasonik bir yöntemdir.

Penil Doppler Nasıl Yapılır?

Bu görüntüleme yönteminde penisin kavernöz cisimlerine damar genişletici ilaç enjeksiyonu yapılır. Enjeksiyondan sonra baş dönmesi, geçici tansiyon düşüklüğü atağı, enjeksiyon yerinde hafif morarma, ağrı ve priapizm gibi komplikasyonlar oluşabilir. Priapizm (sertleşmenin uzaması ve bu nedenle ağrılı olması) dışında sayılan bu komplikasyonlar enjeksiyondan sonraki 5 dakika içinde kendiliğinden geçer ve işlem bittiğinde kişi normal şekilde hayatına dönebilir. Ancak priapizm nadiren de olsa önemli bir komplikasyondur. Hastalara işlem öncesi bunun nasıl tanınacağı ve sonrasında izlenmesi gereken yol hakkında bilgi verilir. Zaten işlem sonrası hastalar belli süre ile gözlemlenerek priapizm gelişimi açısından şüphe uyandıran sepmtomları olan hastalara erken müdahale edilerek hasarsız bir şekilde sorun çözülür ve sonrasında hasta evine gidebilir. Priapizmin erken tanı ve yeterli tedavisi oldukça önemlidir. Geç ve yetersiz tedavisi, sertleşmeden sorumlu olan dokuda yetersiz kan akımı nedenli hasara ve peniste fibrozise (skar dokusu) neden olur.

Penil Doppler Nerede Yapılır? Nelere Dikkat Edilir?

İşlem özel bir odada gerçekleştirilmelidir. Enjeksiyondan önce kısa bir hastanın tıbbi geçmişi sorgulanır. Penil doppler ultrasonun başarılı ve doğru performans göstermesi muayene odası düzenine ve uygulayıcının çalışma performansına bağlıdır. Yanlış-pozitif test sonuçları (altta yatan damarsal anormallik olmadan kısmi ereksiyon) anksiyete, iğne fobisi ve/veya yetersiz ilaç dozajına ikincil olarak ortaya çıkabilir. Penil Doppler ultrason, anksiyetenin (psikolojik) ve çevre faktörlerinin erektil fonksiyon üzerindeki önemli etkisi göz önüne alındığında, izinsiz girişlerden ve dikkat dağıtıcı şeylerden izole edilen sessiz, konforlu ve iklim kontrollü bir odada gerçekleştirilmelidir. Muayene odasındaki personel sayısı mutlak asgari düzeyde tutulmalı, tercihen sadece odada radyolog bulunmalıdır. Cinsel stimülasyon için görsel-işitsel bir sistem bazı hastalarda yardımcı olabilir. Tekrar dozlama için ilaçlar da dahil olmak üzere intrakavernöz enjeksiyon malzemeleri gerektiğinde acil kullanım için hazırlanmalıdır. Yüksek çözünürlüklü renkli bir Doppler ultrason makinesi, 5-15 MHz frekansa sahip olmalıdır. Kan basıncı ölçümü için otomatik bir tansiyon aleti de mevcut olmalıdır.

Penil Doppler ultrasonun avantajı prosedürün penis atardamarının tepkisini tanımlamak için hastalarda tarama testi olarak kullanılabilmesidir. Peyronie hastalığında ve tedaviye yanıtsız erektil disfonksiyonu olan hastalara, pelvik travma öyküsü veya penis şaftının kırıklarına cerrahi müdahale incelemelerden önce Penil Doppler ultrason önerilmelidir.

Renkli Penil Doppler Nedir?

Penise gelen ve giden kanları kırmızı ve mavi renkler ile görüntüleme  ekranına yansıtan ultrasonografik cihaz yöntemidir.  Renkli ultrason cihazları ile çok daha düşük hızdaki kan akımları ölçülebilmektedir.

Penil Renkli Doppler Zararlı Mı?

Penil doppler de penise gönderilen ses dalgalarının yansıması sonucu geriye dönen ses dalgalarının ölçümüdür. Ses dalgalarının da ne penise ne de çevre doku ve organlara hiçbir zararı olmaz. Penil doppler için enjekte edilen vazoaktif ajanın bazı yan etki ve komplikasyonları olabilir.

Penise yapılan her tür enjeksiyon az da olsa fibrinleşme yapmaktadır. Ancak penil doppler için yapılacak uygulama birkaç kez yapılan enjeksiyon ile sınırlı kalabileceği için bu komplikasyon göz ardı edilebilir. Enjeksiyon sırasında veya sonrasında hematom oluşması yaşanabilecek bir başka komplikasyondur. Ortaya çıkabilecvek bir hematom ise geçici ağrılı bir durumdan kalıcı peyroni plağı oluşumuna kadar uzanan istenmeyen bir sonuca dönüşebilir.  Verilan vazoaktif ajan sonrası oluşan priapusmus denilen uzun süreli sertlik sonucu penil dokuda hipoksik tahribat yaratabilir.

penil doppler sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Penil Doppler Testi hakkında Aklınıza takılan diğer tüm sorular, detaylı bilgi ve randevu almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Penil doppler; sertleşme sorununun (erektil disfonksiyon) en sık sebebi olan penis atar damar yetersizliğinin varlığını ve derecesini belirlemeye yarayan bir ultrasonik görüntüleme yöntemidir. 

İdeal bir penil doppler testi uygulaması, farklı doz vazoaktif ajanların kişideki 5. 10. 15. 20. 25. 30. Dakikalarda verdiği cevapların raporlanması olmalıdır. Erektil cevap alınmaması durumunda vazoaktif ajan dozu arttırma veya kombinasyonu ile tekrarlanması gerekebileceği için en az 30 dakika süren tetkik, kimi zaman birkaç saat zaman da alabilmektedir.

Erektil Disfonksiyon yani erkeklerde sertleşme sorununda en sık neden olan Arteriel yetmezliğinin varlığını ve derecesini saptamaya yarar.

Vascular (damarsal) bir başka neden olan Venöz kaçışın olup olmadığı ve derecesi de Penil Doppler ile anlaşılabilmektedir.

Penil doppler için verilen papaverin dozu 15,5 mg den başlayarak 50-60mg kadar çıkabilmektedir.  Pratikte genellikle 60 mg doz uygulanmaktadır. Ayrıca papaverin dışında başka vazoaktif ajanlar ve kombinasyonları da kullanılmaktadır. Verilmesi gereken vazoaktif ajanın çeşiti ve başlangıç dozu ile ilgili kişinin kilo  veya penis hacmi ile orantılanmış algoritmik konsensus yoktur.

Penise yapılan Fosfodiesteraz 5 inhibitörünü takiben sertleşmenin 5, 10, 15, 20. dakikalarında penis sistolit ve diastolik kan akım hız ve yönlerinin ölçümü yapılır.

Genellikle radyolog tarafından yapılmaktadır. Deneyimli bir radyolog tarafından yapılması sonucun doğru saptanması açısından çok önemlidir.

Penil doppler çekim ücretindeki asgari miktir Tabip Odası tarafından belirlenir ve 2022 yılı için 750 TL’dir. Ancak uygulayan radyologun deneyimi ve ortam konforuna göre farklı kliniklerde daha yüksek ücretler de talep edilebilmektedir. 

Penil doppler çekimi için verilen vazoaktif ajan enjeksiyon yöntemiyle yapılır. 30 Gaugelik çok ince bir iğne ile deneyimli bir radyolog tarafından yapılması durumunda fazla ağrılı bir uygulama değildir. Lokal anestezik kremlerle bu acıda minimalize edilebilir.

penil doppler nedir penil doppler  ultrasyon penil doppler tedavisi penil doppler  ne  işe yarar penil doppler  kim tarafından yapılır penil doppler  acıtır mı penil doppler  hakkında tüm bilgiler penil doppler nerede yapılır? penil doppler  doktor mu yapar? penil ultrason nedir?

İletişim

Address Location

Haznedar Mah. Bağcılar Cad. No: 2/4 Güngören / İstanbul

Address Location

Bahçelievler Medicana Hastanesi Karşısı Çağrı Market ve Civil Giyim Üstü 2. Kat (Giriş: Market İçinden)

Address Location

info@penildoppler.com
Penil Doppler © 2023