ömer faruk önal ÖĞR. ÜYESİ DR. Ö. FARUK ÜNAL
RADYOLOJİ UZMANI
Ayrıntılı Penil Doppler 800 TL. DETAYLI BİLGİ AL
ömer faruk önal HİZMETLER Penil Renkli Doppler Ultrasonografi,
Batın Abdomen Ultrasonografi,
Üriner Sistem Ultrasonografi, Pelvik Ultrasonografi.
DETAYLI BİLGİ AL

 Sertleşme Bozukluğu Görüntüleme Yöntemleri

penil doppler

1. Penil doppler; sertleşme sorununun (erektil disfonksiyon) en sık sebebi olan penis atar damar yetersizliğinin varlığını ve derecesini belirlemeye yarayan bir ultrasonik görüntüleme yöntemidir. Yine sertleşme sorununa neden olan venöz kaçış sorununun varlığı da bu yöntemle araştırılabilir.

penil doppler

2. Penis USG; penis corpus ve cruslarının ultrasonik görüntüleme yöntemleri ile incelenmesi sonucunda erektil disfonksiyona neden olan penis eğriliğine (IPP-İndurasyo Penis Plastika-Peyroni) neden olan fibros plakların varlığını ve büyüklüğünü saptamaya yarar.

3. Skrotal USG; testosteron üreten testikülal yapıların ve bu yapıları besleyen damar ve sinirlerin incelenmesi ile sertleşme sorununa neden olabilen hormonal patolojilerin nedenleri araştırılır.

Penil Doppler Nedir?

Penil ereksiyon (sertleşme), penise kan getiren atardamar akışındaki artış, penis gövdesindeki düz kasın gevşetilmesi ve yeterli bir toplar damar blokaj işlev arasındaki karmaşık bir denge ile sağlanır. Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Sorunu) sebebine göre organik, psikojenik ve ikisi birlikte olarak üç kategoride sınıflandırılır. Organik sertleşme sorunu nedenleri damarsal, sinirsel, hormonal, penil hasar/hastalık ya da ilaç bağımlı olabilir. Organik kaynaklı erektil disfonksiyon tanısında penisin anatomisi, fizyolojisi ve kan akım dinamiğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Damarsal nedenli sertleşme bozukluğu teşhisinde penisin doppler incelemesi kullanılmaktadır. Renkli Doppler görüntülemenin kullanılmaya başlanmasıyla, damarsal kaynaklı erektil disfonksiyon düşünülen olgular girişimsel girişime gerek olmadan değerlendirilmeye başlanmıştır. Renkli Doppler ultrasonun standart ultrasona göre damarsal anatomiyi ve küçük damarları tanımlayabilme, kan akımındaki dinamik değişiklikleri saptama gibi avantajları vardır. Bu görüntüleme ve fonksiyonel test, sertleşmeyi sağlayan kan akım dinamiğinin objektif bir şekilde ölçülmesini sağladığından toplardamar yetmezliği, atardamar yetmezliği, penisin atardamar ve toplardamar yapıları arasında anormal bağlantıların tespitinde, kavernozal (penisteki sertleşmeden sorumlu anatomik bölüm) fibrozis (skar dokusu) ve Peyronie hastalığı tanısında kullanılmaktadır. Penil Doppler etkisi, özellikle akan kan gibi hareketli yapılardan yankıların tespitinde kullanılan ultrasonik bir yöntemdir.

Penil Doppler Nasıl Yapılır?

Bu görüntüleme yönteminde penisin kavernöz cisimlerine damar genişletici ilaç enjeksiyonu yapılır. Enjeksiyondan sonra baş dönmesi, geçici tansiyon düşüklüğü atağı, enjeksiyon yerinde hafif morarma, ağrı ve priapizm gibi komplikasyonlar oluşabilir. Priapizm (sertleşmenin uzaması ve bu nedenle ağrılı olması) dışında sayılan bu komplikasyonlar enjeksiyondan sonraki 5 dakika içinde kendiliğinden geçer ve işlem bittiğinde kişi normal şekilde hayatına dönebilir. Ancak priapizm nadiren de olsa önemli bir komplikasyondur. Hastalara işlem öncesi bunun nasıl tanınacağı ve sonrasında izlenmesi gereken yol hakkında bilgi verilir. Zaten işlem sonrası hastalar belli süre ile gözlemlenerek priapizm gelişimi açısından şüphe uyandıran sepmtomları olan hastalara erken müdahale edilerek hasarsız bir şekilde sorun çözülür ve sonrasında hasta evine gidebilir. Priapizmin erken tanı ve yeterli tedavisi oldukça önemlidir. Geç ve yetersiz tedavisi, sertleşmeden sorumlu olan dokuda yetersiz kan akımı nedenli hasara ve peniste fibrozise (skar dokusu) neden olur.

Penil Doppler Nerede Yapılır? Nelere Dikkat Edilir?

İşlem özel bir odada gerçekleştirilmelidir. Enjeksiyondan önce kısa bir hastanın tıbbi geçmişi sorgulanır. Penil doppler ultrasonun başarılı ve doğru performans göstermesi muayene odası düzenine ve uygulayıcının çalışma performansına bağlıdır. Yanlış-pozitif test sonuçları (altta yatan damarsal anormallik olmadan kısmi ereksiyon) anksiyete, iğne fobisi ve/veya yetersiz ilaç dozajına ikincil olarak ortaya çıkabilir. Penil Doppler ultrason, anksiyetenin (psikolojik) ve çevre faktörlerinin erektil fonksiyon üzerindeki önemli etkisi göz önüne alındığında, izinsiz girişlerden ve dikkat dağıtıcı şeylerden izole edilen sessiz, konforlu ve iklim kontrollü bir odada gerçekleştirilmelidir. Muayene odasındaki personel sayısı mutlak asgari düzeyde tutulmalı, tercihen sadece odada radyolog bulunmalıdır. Cinsel stimülasyon için görsel-işitsel bir sistem bazı hastalarda yardımcı olabilir. Tekrar dozlama için ilaçlar da dahil olmak üzere intrakavernöz enjeksiyon malzemeleri gerektiğinde acil kullanım için hazırlanmalıdır. Yüksek çözünürlüklü renkli bir Doppler ultrason makinesi, 5-15 MHz frekansa sahip olmalıdır. Kan basıncı ölçümü için otomatik bir tansiyon aleti de mevcut olmalıdır.

Penil Doppler ultrasonun avantajı prosedürün penis atardamarının tepkisini tanımlamak için hastalarda tarama testi olarak kullanılabilmesidir. Peyronie hastalığında ve tedaviye yanıtsız erektil disfonksiyonu olan hastalara, pelvik travma öyküsü veya penis şaftının kırıklarına cerrahi müdahale incelemelerden önce Penil Doppler ultrason önerilmelidir.

 

Hizmetlerimiz

Penil Renkli Doppler Ultrasonografi

Batın Abdomen Ultrasonografi

Üriner Sistem Ultrasonografi

Pelvik Ultrasonografi

Meme Ultrasonografisi

Tiroid Ultrasonografisi

Boyun Ultrasonografisi

Transrektal Ultrasonografi (TRUS)

Alt/Üst Ekstremite Arteriyel Renkli Doppler

Tiroid Bezi Renkli Doppler Ultrasonografi

Skrotal Renkli Doppler Ultrasonografi

Renal Renkli Doppler Ultrasonografi

penil doppler sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Penil Doppler Testi hakkında Aklınıza takılan diğer tüm sorular, detaylı bilgi ve randevu almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Penil doppler; sertleşme sorununun (erektil disfonksiyon) en sık sebebi olan penis atar damar yetersizliğinin varlığını ve derecesini belirlemeye yarayan bir ultrasonik görüntüleme yöntemidir. 

Erektil Disfonksiyon yani erkeklerde sertleşme sorununda en sık neden olan Arteriel yetmezliğinin varlığını ve derecesini saptamaya yarar.

Vascular (damarsal) bir başka neden olan Venöz kaçışın olup olmadığı ve derecesi de Penil Doppler ile anlaşılabilmektedir.

Penise yapılan Fosfodiesteraz 5 inhibitörünü takiben sertleşmenin 5, 10, 15, 20. dakikalarında penis sistolit ve diastolik kan akım hız ve yönlerinin ölçümü yapılır.

Genellikle radyolog tarafından yapılmaktadır. Deneyimli bir radyolog tarafından yapılması sonucun doğru saptanması açısından çok önemlidir.

Penil Doppler Testi Radyoloji uzmanları tarafından yapılmaktadır. 30 ila 1 saat arasında sürecek olan Penil Doppler testlerinin ücreti 800 TL’den başlamaktadır.

Detaylı Bilgi ve Randevu Almak İçin Hemen Bize Ulaşın!

Blog

İletişim

Address Location

Haznedar Mah. Bağcılar Cad. No: 2/4 Güngören / İstanbul

Address Location

Bahçelievler Medicana Hastanesi Karşısı Çağrı Market ve Civil Giyim Üstü 2. Kat (Giriş: Market İçinden)

Address Location

0541 438 85 75

Address Location

info@penildoppler.com
Penil Doppler © 2020.